22 juni 2017

Bijlessen

Een groep 5e en 6e klassers die geco√∂rdineerd wordt door de conrector bovenbouw van het Vossius, organiseert bijlessen aan jongerejaars…

22 juni 2017

Huiswerkklas

Op twee middagen per week kunnen leerlingen uit de eerste, tweede en derde klas op school onder begeleiding huiswerk maken.…

22 juni 2017

META

META (meergetalenteerden) is een programma voor leerlingen in de onderbouw

22 juni 2017

Faalangstreductietraining

Voor leerlingen die zenuwachtig zijn en zelfvertrouwen missen

22 juni 2017

Hulplessen

Leerlingen uit de eerste en tweede klassen die moeite hebben met de lesstof, worden door de afdelingsleider aangemeld voor hulples.…

22 juni 2017

Remedial Teacher

De Remedial teacher (RT-docent) begeleidt leerlingen die extra ondersteuning nodig

24 mei 2017

Mentor

De mentor is de centrale persoon in de begeleiding van de leerling. In de eerste klas is de mentor degene…