Terug naar nieuws overzicht

Remedial Teacher

22 juni 2017

De Remedial teacher (RT-docent) begeleidt leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben bij het omgaan met specifieke leerproblemen. Leerlingen worden in eerste instantie aangemeld bij de RT- docent op grond van het leerlingvolgsysteem van de basisschool of op basis van een aangetoonde leerstoornis. Met informatie uit de screening op vaardigheden in de eerste klas, de Diataaltoets, het CBO-onderzoek en informatie uit de team- en rapportvergaderingen kan aan leerlingen RT- hulp geboden worden. Dit gebeurt soms in kleine groepen en soms tijdens individuele contacten buiten het rooster om.