De mentor is de centrale persoon in de begeleiding van de leerling. In de eerste klas is de mentor degene die de leerlingen wegwijs maakt in de school en met het leven op de middelbare school. Tijdens de mentorlessen en studievaardigheidslessen wordt er aandacht besteed aan het groepsproces, de normen die binnen de groep en op school gelden en natuurlijk aan de school- en studievaardigheden. In de volgende jaren blijft de mentor de centrale persoon in de begeleiding van de leerlingen op school. De rol van de mentor verandert in de loop der tijd omdat de leerling zich ook ontwikkelt en de leerling afhankelijk van het leerjaar waar hij in zit een andere behoefte aan ondersteuning heeft. Er is een mentorouderavond in november om met ouders de stand van zaken door te nemen en af te spreken welke acties er genomen moeten worden. Daarnaast heeft de mentor regelmatig contact met de ouders.