Veelgestelde vragen

Wat doen jullie op het gymnasium aan klassieke cultuur?

In de lessen Latijn, Grieks en Geschiedenis komt de oudheid natuurlijk uitgebreid aan bod. In de bovenbouw krijg je ook nog het vak Klassieke Culturele Vorming (KCV). Je zit per slot van rekening op een gymnasium.

Wordt er bij jullie gespijbeld en wat doen ze dan?

Het wordt in de hogere klassen natuurlijk wel eens geprobeerd, maar we zien er streng op toe en laten gemiste lessen inhalen. Ook laten we het natuurlijk aan je ouders weten.

Hebben jullie een kantine?

Ja, een gezellige ruimte met een buffet waar je eten en drinken kunt kopen.

Het is dus geen saaie school?

Nee, absoluut niet, wel een school voor kinderen die serieus willen leren.

Hoe modern is de school?

In alle lokalen hangt een beamer om jullie via de laptop allerlei extra materialen te verstrekken. Meer dan de helft van de lokalen bezit een digibord of een touchscreen. Er zijn twee computerlokalen. In het hele gebouw is Wifi. In de mediatheek kun je altijd gebruik maken van de computers om iets op te zoeken of werkstukken te maken.

Welke dingen doen ze bij jullie extra?

Te veel om op te noemen. We hebben een heleboel activiteiten, zoals de jaarlijkse toneelproductie en meerdere orkesten waar je aan mee kunt doen. Je moet natuurlijk wel auditie doen. We hebben sporttoernooien, er worden feesten georganiseerd, films vertoond, excursies gemaakt, musea en voorstellingen bezocht en nog veel meer. We hebben elk jaar speciale activiteiten, zoals het Café Chantant en het Paastoernooi. Ook kun je elke week meedoen aan de sportinstuif, Spaans leren of naar de tekenclub. Lees dat maar na bij de ‘activiteiten’ op onze website.

Hebben jullie ook leerlingen die eersteklassers helpen?

Ja, die heten juniorbegeleiders. Ze zitten in de vierde klas en ze helpen je bij de mentorles, ze zijn bij een klassenavond of bij de onderbouwfeesten. Je kunt ze ook vragen stellen over dingen die met school te maken hebben. De juniorbegeleiders kunnen je ook helpen als je moeite hebt met een bepaald vak.

Hoe is de sfeer op school?

Prima, kinderen en leraren gaan goed met elkaar om. Je wordt bijna nooit gepest en als het gebeurt, dan doen ze er wat aan.

Hoe word je begeleid?

Iedere klas heeft een eigen mentor. Hij of zij geeft mentorles, praat met de klas en met de leerlingen individueel, praat ook met je ouders, houdt je cijfers bij, enzovoorts.

Moet je dan niet iedere dag een enorm zware rugzak meetorsen?

Soms, maar veel leerlingen hebben een kluisje waar je je spullen, dus ook een deel van je boeken, in kunt doen, dat scheelt.

Welke vakken worden er gegeven in de eerste klas?

Nederlands, Latijn, Grieks, Frans, Engels, Geschiedenis, Aardrijkskunde, Wiskunde, Biologie, Informatica, Cultuurgeschiedenis, Techniek, Lichamelijke Opvoeding, Muziek en Tekenen. Daarnaast heb je iedere week een mentorles.

Hebben jullie tussenuren?

Nee, in de eerste klas (en trouwens ook in de tweede) heb je geen tussenuren. Als er een docent uitvalt, dan vangt een andere docent de klas op of het rooster wordt aangepast, zodat je later begint of eerder uit bent.

Is het niet vervelend: al die aparte vakken en docenten?

Dat went snel, ook omdat je binnen enkele weken iedereen kent. Bovendien is er één docent die je niet alleen lesgeeft, maar die ook je mentor is. Hij of zij begeleidt jou en jouw klas. Je kunt altijd bij je mentor terecht voor vragen of om problemen te bespreken.

Welke voordelen heeft dat?

Dat de school heel overzichtelijk is, dat je je er snel thuis voelt, dat je nooit moeite hebt je lokaal te vinden, dat we je heel goed kunnen begeleiden en dat iedereen dezelfde opleiding doet.

Is het Vossius Gymnasium een grote of een kleine school?

Een middelgrote school met ca. 800 leerlingen. We zitten in één gebouw en bij deze grootte ken je elkaar allemaal van gezicht.

Wat is het Vossius Gymnasium voor school?

Antwoord: Een categoriaal gymnasium (dat wil zeggen dat we alleen gymnasium hebben).