Terug naar nieuws overzicht

Hulplessen

22 juni 2017

Leerlingen uit de eerste en tweede klassen die moeite hebben met de lesstof, worden door de afdelingsleider aangemeld voor hulples. De lesstof wordt in kleine groepen en in een rustig tempo behandeld. Er zijn hulplessen Frans, Engels, Duits, Nederlands, Latijn, Grieks en Wiskunde.