1 september 2017

EHBO op school

Alle leerlingen uit de derde klas krijgen op 28 november een EHBO-gastles door het Rode Kruis. In deze les van…