Terug naar nieuws overzicht

EHBO op school

1 september 2017

Alle leerlingen uit de derde klas krijgen op 28 november een EHBO-gastles door het Rode Kruis.
In deze les van het Rode Kruis leren leerlingen hoe ze in noodgevallen kunnen handelen. Het doel van deze gastles is tweeledig: 1. handvatten meegeven voor noodsituaties; 2. jongeren stimuleren om na deze les zelf een volledige cursus EHBO te volgen (grotendeels vergoed door de zorgverzekeraar).

Aan de slag met EHBO

Elk jaar belanden maar liefst 140.000 jongeren op de Spoedeisende Hulp van een ziekenhuis. EHBO-kennis is daarom van levensbelang! We leren onze leerlingen graag om te handelen bij veel voorkomende noodsituaties op school en daarbuiten.
Het Rode Kruis biedt ook speciale EHBO-cursussen aan voor leerlingen van het voortgezet onderwijs.¬†Leerlingen ontvangen na de cursus een Rode Kruis EHBO-certificaat.