Studiebegeleiding

Het Vossius Gymnasium wil een school zijn waar leerlingen zich op hun gemak voelen. Zij worden gestimuleerd om optimaal te leren en om zichzelf zo goed mogelijk te ontwikkelen. Alle leerlingen die op het Vossius toegelaten worden, zijn in staat om de hele opleiding goed te doorlopen. De begeleiding is erop gericht om elke leerling de ondersteuning te bieden die hij of zij nodig heeft om succesvol te zijn.

 

Ouders zijn onlosmakelijk verbonden met de leerling en worden dan ook structureel betrokken bij dit proces. School en ouders zijn samen opvoeders, en dat vraagt om een nauwe samenwerking. De begeleiding van leerlingen op het Vossius staat uitgebreid beschreven in het schoolondersteuningsplan. Een actueel overzicht van de beschikbare ondersteuning, is te vinden in ons ondersteuningsaanbod.