Verlof en aanwezigheid

Ziekte
Is uw zoon/dochter ziek dan meldt u vóór 08.30 uur de afwezigheid. Dit kan telefonisch, via de e-mail (absentie@vossius.nl) of via een melding in Magister. Leerlingen boven de 18 mogen dit zelf doen, nadat de school schriftelijke toestemming van de ouders heeft gekregen. In alle gevallen schrijven de ouders direct na afloop van de ziekte een brief (schriftelijk of per mail) om de uren te bevestigen.

Wanneer een kandidaat door ziekte, of wegens een andere vorm van overmacht, niet in staat is aan een (school)examen deel te nemen, stellen de ouders/verzorgers vóór aanvang van de desbetreffende toets de examensecretaris en afdelingsleider van klas 5 en 6 via het mailadres examen@vossius.nl hiervan in kennis. De kandidaat levert, zodra hij weer op school kan komen, een door één van de ouders getekende verklaring bij de examensecretaris, mevr. Groenenstein, in.

 

Doktersafspraak
Probeer doktersafspraken of afspraken van gelijke aard buiten schooltijd te maken. Mocht dat niet mogelijk zijn, meldt u de afspraak minimaal een dag tevoren schriftelijk of per e-mail bij de absentenadministratie. Raadpleeg altijd het proefwerkrooster op de website voor het maken van uw afspraken.

 

Te laat
Als uw kind te laat gaat komen vanwege een plotselinge en gerechtvaardigde reden, belt u de school om dat aan te kondigen, zodat uw kind zich de volgende dag niet eerder hoeft te melden.

Verlof
Kinderen moeten elke schooldag naar school. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om terughoudend te zijn in het aanvragen van verlof.

Als u als ouder toestemming voor verlof wilt aanvragen kan dit via de leerjaarcoördinator. U dient minimaal een week van te voren een ingevuld verlofformulier (hier klikbaar en ook verkrijgbaar op de administratie) goed te laten keuren door de afdelingsleider.

Wij mogen in principe geen verlof verlenen aansluitend aan vakanties (luxe-verzuim), tenzij daar een goede reden voor is. Zie ook de website www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/leerplicht .

Ouders hebben inzage in het verzuim van hun zoon/dochter met hun inloggegevens van Magister.