11 februari 2019

Nasleep van de brand

De directe gevolgen van de brand in ons gebouw beperken zich tot