Hulplessen

Leerlingen uit de eerste en tweede klassen die moeite hebben met de lesstof, worden door de coördinator aangemeld voor hulples. De lesstof wordt in kleine groepen en in een rustig tempo behandeld. Er zijn hulplessen Frans, Engels, Duits, Nederlands, Latijn, Grieks en Wiskunde.