In een schoolplan verwoordt een school haar doelstellingen en activiteiten voor een periode van vier jaar.

Het schoolplan 2016-2019 kunt u hier vinden.