Oudervereniging

Elke ouder met een kind op het Vossius Gymnasium is in principe lid van deze vereniging. Elke ouder is dan ook welkom om onderwerpen ter discussie in te brengen bij het bestuur. Het bestuur overlegt regelmatig met de rector, met de schoolleiding en onderhoudt nauwe contacten met de medezeggenschapsraad.

De oudervereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen van de ouders van Vossius-leerlingen. Zij wil bijdragen aan een goed schoolklimaat, waarin de leerlingen een fijne en tevens succesvolle schooltijd hebben.

Mevrouw Lieke van der Voort is voorzitter van de oudervereniging.