Oudervereniging

De Oudervereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen van Vossius-leerlingen en hun ouders/verzorgers.

Het bestuur van de Oudervereniging vergadert, samen met de rector, vijf tot zes keer per schooljaar. Een goed schoolklimaat, in de breedste zin van het woord, is het doel van de vereniging.

De Oudervereniging is aanspreekpunt voor ouders, begeleidt klassenouderbijeenkomsten en onderhoudt contact met de klassenouders gedurende het schooljaar.

De Oudervereniging helpt bij binnen- en buitenschoolse activiteiten zoals voorlichtingsmomenten: de Open Dagen, de brugklas-informatieavond en de diploma-uitreiking, en bij schoolactiviteiten: het Café Chantant, de schoolconcerten, de catering tijdens de eindexamens en het Orkestival in het Concertgebouw, waar het Vossius gastheer is.

Bij al deze activiteiten worden extra handen en nieuwe ideeën uiteraard zeer op prijs gesteld!

Financieel steunt het fonds van de Oudervereniging de school ook. Dit jaar is de vrijwillige bijdrage weer 5 euro per leerling. Recent zijn vanuit het fonds bijvoorbeeld een koud water tap voor in de kantine en draadloze microfoons voor bij de schoolconcerten geschonken.

De Oudervereniging is vertegenwoordigd op de vergaderingen van de Medezeggenschapsraad van het Vossius en organiseert zelf jaarlijks een ALV waar alle ouders/verzorgers van harte welkom zijn. Deze ALV’s zijn een echte aanrader; niet alleen wordt u geïnformeerd over de actuele stand van zaken binnen de vereniging, maar er wordt bovendien altijd een externe partij uitgenodigd die op pakkende wijze een thematisch deel van de avond verzorgd, waarbij het thema aansluit bij belevingswereld van ouders met middelbare school-kinderen.

Wilt u contact opnemen met iemand van deOudervereniging dan kan dat via oudervereniging@vossius.nl.

OuderVereniging

Het Bestuur

  • Kyra Philippi, voorzitter
  • Irene Fiedler, secretaris
  • Jeroen Janssen, penningmeester
  • Lisan Schrevel, bestuurslid en contact MR
  • Seda Muftugil-Yalçin, bestuurslid
  • Janne van den Akker, bestuurslid
  • Marcel van Wolferen, aspirant bestuurslid

Ouderparticipatie

U kunt zich bij de oudervereniging opgeven als u ingezet wilt worden bij bepaalde activiteiten, zoals ouderavonden of begeleiding van het Orkestival. Ook kan de mediatheek altijd oudervrijwilligers gebruiken.