Magister voor ouders – WebPortal

Magister voor ouders – WebPortal

U kunt in de Magister database veel informatie zien.

Gegevens zoals aanwezigheidsmeldingen, adresgegevens en schoolresultaten van uw kind kunt u daar terugvinden. Ook de aanmelding voor de vakdocentenspreekavonden verloopt via Magister.

Om in te loggen in Magister heeft u een inlognaam en een wachtwoord nodig. U ontvangt die gegevens aan het begin van het eerste schooljaar tijdens de eerste ouderavond.

Bij problemen met inloggen in Magister, kunt u als ouder een mail sturen aan vossius@vossius.nl. Omdat de gegevens gekoppeld zijn aan leerlingen, verzoeken wij u vriendelijk de volledige naam en klas van uw kind daarin te vermelden. Leerlingen die ouder zijn dan 18 jaar moeten zelf hun ouders toegang geven via Magister.