Missie en visie

Het Vossius: Een bijzondere school in Amsterdam

Op het Vossius vinden we leren leuk. Het Vossius is een klein, levendig en hecht Amsterdams gymnasium. De school is zowel traditioneel als eigentijds en kijkt met een open blik naar de veranderende samenleving. Wij willen leerlingen boven zichzelf uit laten stijgen. Ze in verwondering brengen en autonoom leren denken.

Onze leerlingen

Op het Vossius mag je zijn wie je bent en maak je vrienden voor het leven. We zorgen voor een fijne en respectvolle sfeer tussen leerlingen onderling en tussen docenten en leerlingen. Alle nieuwsgierige en leergierige leerlingen met een vwo-advies zijn welkom. Onze leerlingen willen hier graag hun diploma behalen, dus daar zorgen we samen voor. We ondersteunen waar dat nodig is, verdiepen waar het kan en geven kansen om te excelleren voor wie wil.

Onze schooldoelstelling

In de huidige samenleving, waarin mensen steeds meer in hun eigen ‘bubbel’ leven, willen we dat onze leerlingen zich juist verbinden met de wereld. We gaan op zoek naar de wortels van onze beschaving en leggen de verbinding tussen de wereld van vroeger en vandaag.  Verhalen uit de klassieke oudheid helpen hierbij, net als onze vele projecten, zoals wereldcultuurgeo future, muziekavonden, de Romereis en vele andere culturele activiteiten.

De wereld houdt niet op bij de grenzen van Europa en een breed palet aan vaardigheden is vanzelfsprekend nodig om te kunnen functioneren als wereldburger. Daarom wordt op het Vossius iedereen gestimuleerd om interesses en talenten te ontwikkelen en de grenzen te verleggen. Het is ons doel onze leerlingen daarvoor goed toe te rusten.

Onze leergemeenschap

De basis van ons onderwijs zijn onze inspirerende en bevlogen docenten. Zij houden ervan leerlingen enthousiast te maken voor hun vak en daarmee hun begrip van de complexe wereld te vergroten. Leerlingen en medewerkers vormen samen een leergemeenschap waar iedereen in een veilige omgeving wil en kan leren. Waar we ervan overtuigd zijn dat door samen te werken het onderwijs beter wordt en waar fouten ons iets leren in plaats van ons ontmoedigen. Op het Vossius is niemand ooit uitgeleerd.