Medezeggenschapsraad

Zoals op iedere school bestaat ook op het Vossius Gymnasium een Medezeggenschapsraad (MR). Deze raad houdt zich bezig met alles wat onze school raakt: activiteitenagenda’s, de schoolgids, financiën, kwaliteit van de lessen, onderhoud van het gebouw, het schoolplan en nog veel meer. Ze adviseert de schoolleiding over beleid en heeft soms ook instemmingsrecht.

De MR vergadert gemiddeld elke vier tot zes weken. Deze vergaderingen zijn in principe openbaar. De volgende documenten zijn beschikbaar op aanvraag: de agenda voor elke vergadering, een samenvatting van de goedkeurde notulen van afgesloten vergaderingen en de jaarverslagen. Indien u interesse heeft, dan stuurt u een mail naar medezeggenschap@vossius.nl. Heeft u een punt dat u graag op een van onze vergaderingen besproken wilt zien of wilt u als toeschouwer een keer een vergadering bijwonen dan kunt u contact met ons opnemen via datzelfde mailadres.

Dit schooljaar (2023-2024) bestaat de MR uit de volgende personen:

Personeelsgeleding (6):

 • Jantine Swagerman (voorzitter)
 • Kirsten Devereaux (secretaris)
 • Marèn Hoogland
 • Maria Printzipa
 • Juliette Groenland
 • Kurano Bigiman

leerlinggeleding (3):

 • Britta en Laura (klas 4 – duoraadsleden)
 • Isilde, Bregje en Rena (klas 5 – trioraadsleden)
 • Jahan (klas 6)

oudergeleding (3):

 • Fieke Hagen
 • Gabriëlle Mooren
 • Helen Rigelsford