Medezeggenschapsraad

Zoals op iedere school bestaat ook op het Vossius Gymnasium een Medezeggenschapsraad (MR). Deze raad houdt zich bezig met alles wat onze school raakt: activiteitenagenda’s, de schoolgids, financiën, kwaliteit van de lessen, onderhoud van het gebouw, het schoolplan en nog veel meer. Ze adviseert de schoolleiding over beleid en heeft soms ook instemmingsrecht.
De MR vergadert zo ongeveer eens per 6 weken; deze vergaderingen zijn in principe openbaar. De notulen van de vergaderingen zijn op aanvraag bij de MR te verkrijgen door een mailtje te sturen naar medezeggenschap@vossius.nl. Heeft u een punt dat u graag op een van onze vergaderingen besproken wilt zien of wilt u als toeschouwer een keer een vergadering bijwonen dan kunt u contact met ons opnemen via datzelfde mailadres.

Dit schooljaar (2020-2021) bestaat de MR uit de volgende personen:

 • Olaf Koster (personeelslid; voorzitter)
 • Mo uit klas 6 (leerlinglid; vice-voorzitter)
 • Jantine Swagerman (personeelslid)
 • Harsh en Floris uit klas 5 (duo-leerlingleden)
 • Jessica Sarvaas (personeelslid; secretaris)
 • Kirsten Devereaux (personeelslid)
 • Sonja Lukkenaer (personeelslid)
 • Maria Printzipa (personeelslid)
 • Fieke Hagen (ouderlid)
 • Helen Rigelsford (ouderlid)
 • Gabrielle Mooren-Smits (ouderlid)
 • Muriel uit klas 4 (leerlinglid)