Medezeggenschapsraad

Zoals op iedere school bestaat ook op het Vossius Gymnasium een Medezeggenschapsraad (MR). Deze raad houdt zich bezig met alles wat onze school raakt: activiteitenagenda’s, de schoolgids, financiën, kwaliteit van de lessen, onderhoud van het gebouw, het schoolplan en nog veel meer. Ze adviseert de schoolleiding over beleid en heeft soms ook instemmingsrecht.
De MR vergadert elke twee maanden; deze vergaderingen zijn in principe openbaar. De notulen zijn hier te vinden

Dit schooljaar (2019-2020) bestaat de MR uit de volgende personen:

 • Olaf Koster (personeelslid; voorzitter)
 • Kaat uit klas 6 (leerlinglid; vice-voorzitter)
 • Jantine Swagerman (personeelslid; duo-secretaris)
 • Harsh uit klas 4 (leerlinglid; duo-secretaris)
 • Kurano Bigiman (personeelslid)
 • Barbara Bronkhorst (personeelslid)
 • Lieke Lonissen (personeelslid)
 • Maria Printzipa (personeelslid)
 • Fieke Hagen (ouderlid)
 • Helen Rigelsford (ouderlid)
 • Borut Stavrov (ouderlid)
 • Floris uit klas 4 (leerlinglid)
 • Mia, Milou en Mo uit klas 5 (leerlingleden)

U kunt uw e-mail sturen naar medezeggenschap@vossius.nl