Café Chantant

Café Chantant

Een absoluut hoogtepunt van het schooljaar is het Café Chantant. In een weekend in februari voeren leerlingen en docenten een uitgebreid variétéprogramma uit. Ze treden op met zang en dans, klassieke en populaire muziek, toneel en cabaret. Alles is mogelijk. De organisatie van het Café Chantant staat onder leiding van drie docenten in nauwe samenwerking met de leerlingen.