Terug naar nieuws overzicht

Huiswerktips

26 maart 2017

De overstap naar de middelbare school is voor veel van onze leerlingen een grote overgang. Op de basisschool leek het alsof er geen moeite gedaan hoefde te worden om heel goed te presteren. Op het gymnasium verandert deze situatie al snel want er worden veel nieuwe vaardigheden gevraagd. School betekent nu veel lessen, verschillende docenten, een zware tas, een agenda, meer huiswerk, schriftelijke overhoringen (SO’s), proefwerken enzovoort. Voor de leerlingen hebben wij een uitgebreid programma om ervoor te zorgen dat zij zo snel mogelijk hun weg kunnen vinden op het Vossius en dat zij basisvaardigheden leren om hun huiswerk te plannen en te maken. Veel van het werk moet nu thuis gebeuren en dat vraagt ook van de ouders het nodige. Wij hebben in de loop der tijd veel vragen gekregen van ouders over allerlei zaken aangaande het huiswerk en de begeleiding daarbij. Alle collegae hebben uit hun ervaring geput waardoor we tot deze handige huiswerktips zijn gekomen. Ze zijn bedoeld voor ouders en leerlingen als algemene leidraad voor het maken van huiswerk.