Lezing journalist Frank Hendrickx

Lezing journalist Frank Hendrickx

Een paar weken geleden kreeg onze school een bezoekje van Frank Hendrickx, een
journalist die bijvoorbeeld schrijft voor de Volkskrant. Hij hield een presentatie voor alle 3e
klassen. Hij vertelde over zijn eigen beroep en over framing.

Framing is het zo zeggen van dingen, het verdraaien, zodat het jou beter uitkomt. Iedereen
doet aan framing, vertelde hij, want je hebt natuurlijk je eigen mening en het is best lastig om
die niet te laten doorklinken in wat je zegt.

Nadat hij het uitlegde en wat voorbeelden gaf, kwam er tijd voor de leerlingen om vragen te
stellen. Er kwamen veel goede vragen voorbij, maar de beste vraag, die door Frank
Hendrickx zelf werd uitgekozen, werd beloond met een chocoladeletter. Na even nadenken
koos hij de vraag: Is journalistiek essentieel voor een goede samenleving?

Op het einde gaf hij de leerlingen ook allemaal het advies om wat vaker de krant open te
slaan omdat je dan informatie van meerdere perspectieven leest en geïnformeerd door het
leven gaat.

Dit verslag is geschreven door Linde en Irene uit klas 3