Begeleiding

Begeleiding

De klassenmentor en de juniorbegeleiders zijn, in het eerste jaar samen verantwoordelijk voor een goede begeleiding. Naast deze personen zijn er ook andere belangrijke begeleiders op school aanwezig.

Bijvoorbeeld: de zorgcoördinatoren, vertrouwenspersonen, pestcoördinator, remedial teacher, schoolarts en de ouder- en kindadviseur.

Bij het leren kan je soms wat meer begeleiding nodig hebben. Het Vossius biedt hier verschillende opties aan. Bijvoorbeeld: studiebegeleiding, hulplessen, huiswerkklas, bijlessen, individuele coaching, vaardighedencursussen enz.

Meer informatie vind u in het hoofdstuk begeleiding van de schoolgids.