Terug naar nieuws overzicht

Geo Futureschool

15 mei 2017

Het Vossius is een Geo-Future School. Geo Future is een nieuwe stroom in het voortgezet onderwijs die leerlingen stimuleert na te denken over de toekomst en hen in contact brengt met de werkvelden waarin Nederland een mondiale speler is. Er wordt aandacht besteed aan de grote vraagstukken van nu en de toekomst. Enkele belangrijke doelstellingen zijn samenwerking tot stand brengen tussen het onderwijs, het bedrijfsleven en (kennis)instituten, samenwerking tussen vakken en jongeren de tools in handen geven om zich te ontwikkelen tot kritische burgers die zich niet alleen durven te richten op het nationale, maar ook het internationale terrein.