Leerlingen krijgen veel mogelijkheden om hun creativiteit en inventiviteit te ontplooien. Natuurlijk bij muziek en beeldende vorming, maar ook bij vakken als aardrijkskunde waar zij de oorsprong van de aarde leren kennen en de inrichting van hun omgeving. Dit vak leent zich bij uitstek voor het begrijpen van theorie door het aanschouwen van de omgeving. In de derde klas doen leerlingen veldwerkervaring op. In het eerste jaar maken de leerlingen kennis met de filosofie en leren zij veel over andere culturen en religies bij Cultuurgeschiedenis. Het vak Cultuurgeschiedenis heeft een vakoverstijgend aanbod. Vanuit geschiedenis en filosofie krijgen leerlingen te maken met invalshoeken die de cultuur en identiteit van een land kunnen beïnvloeden.