Terug naar nieuws overzicht

Bovenbouw

18 mei 2017

Vanaf de vierde klas maken leerlingen een keuze uit een viertal vastomlijnde profielen: cultuur & maatschappij, economie & maatschappij, natuur & gezondheid en natuur & techniek. Daarnaast kiezen ze nog één of meer andere examenvakken. Bijzonder daarbij is dat ze ook kunnen kiezen voor de eindexamenvakken filosofie, muziek of kunst beeldend. Bovendien dienen leerlingen een kunstmodule te kiezen met als keuze fotografie, film, dans, etc. en dienen leerlingen C&M en E&M een module psychologie dan wel rechten te volgen. Leerlingen in het profiel Natuur & Techniek volgen het vak wiskunde D. In dit vak wordt flink uitgepakt met onderwerpen uit de voortgezette wiskunde, onder andere: discrete wiskunde en cryptografie. Voor de geïnteresseerden is er de Vossius Programmeerclub waar leerlingen kennismaken met Unix, LaTeX en programmeren in C. De profielen bieden aansluiting op specifieke sectoren van opleidingen aan universiteit en hogeschool. Getalenteerde leerlingen kunnen, na een sollicitatieprocedure, verschillende programma’s volgen aan de Universiteit Leiden zoals LAPP-Top en Pre-University College. Wij bieden ook het Honoursprogramma van de landelijke vereniging van gymnasia aan. Relatief jong is het programma Geo Future met colleges van docenten uit het bedrijfsleven, internationale uitwisseling, aandacht voor presentatie- en samenwerkingsvaardigheden en actuele mondiale onderwerpen. Voor deelname aan deze programma’s geldt een selectieprocedure.