Extra activiteiten

Het Vossius Gymnasium is een school met één type onderwijs voor alle leerlingen. Binnen al onze vakken wordt naar de samenhang met de klassieke taal en cultuur verwezen. Met dat inzicht worden nieuwe deuren geopend. Je leert makkelijker een nieuwe taal, begrijpt beter waarom mensen zich op een bepaalde manier gedragen en je bent in staat om zelf creatieve ideeën te ontwikkelen. Wij hebben daarom bewust gekozen voor filosofie, muziek, kunst beeldend en wiskunde D als bijzondere examenvakken. Deze vakken ondersteunen een onderzoekende instelling en beschouwelijk-kritische blik op de wereld.

Naast deze bijzondere vakken kun je op het Vossius deelnemen aan veel verschillende activiteiten. In de onderbouw kun je een Europees erkend certificaat halen voor Engels door deel te nemen aan Cambridge-examens. Bij een hoge gemiddelde prestatie word je uitgenodigd voor Meta (dit staat voor Meer talent). De deelnemers hieraan mogen gedurende tien weken grotendeels onder schooltijd een onderzoek doen naar eigen keuze, waarvoor ze ook contacten leggen met externe specialisten op dat gebied.

In de bovenbouw wordt de mogelijkheid van Europees erkende certificaten uitgebreid met Frans (DELF) en Duits (Goethe). Je onderzoeksvaardigheden worden gescherpt bij het gymnasiale Honoursprogramma en bij Geofuture.