Terug naar nieuws overzicht

Vossius Gymnasium steunt Anak

13 december 2019

Stichting Anak Filipijnen biedt kinderen uit sloppenwijken een studiebeurs aan om hun middelbare school af te maken en/of een vervolgopleiding te doen. Stichting Anak Filipijnen is ervan overtuigd dat kinderen door middel van onderwijs de cirkel van armoede kunnen doorbreken. De Stichting gelooft in een brede aanpak. Zij biedt kinderen niet alleen een studiebeurs, maar er is ook aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, thuissituatie en betrokkenheid bij de stichting. Stichting Anak Filipijnen gelooft niet in ‘pampering’. Scholieren hebben eigen verantwoordelijkheid. Een belangrijk aspect van het studiebeurzen programma is de zogenoemde ”Pay back service”. In principe is de verstrekte studiebeurs een zachte lening. De Anak alumni betalen naar draagkracht hun studiebeurs terug en dragen tijdens hun studie bij in de vorm van vrijwilligerswerk. Ze helpen in de bibliotheek voor straatkinderen, organiseren activiteiten voor elkaar, ontvangen buitenlandse gasten en houden ook het kantoor schoon. Het Vossius Gymnasium omarmt de ideeën van de Stichting en zal in het schooljaar 2019-2020 geld inzamelen voor de Filipijnse jongeren. Er zullen verschillende activiteiten georganiseerd worden om tot een mooi eindbedrag te komen. Op de website zult u op de hoogte worden gehouden van de initiatieven die de school ten bate van het goede doel zal ontplooien. Alvast onze hartelijk dank voor uw bijdrage!