Ouders

Goede contacten met ouders vinden we heel belangrijk. Zij zijn het immers die hun kinderen ondersteunen in hun ontwikkeling en hen een sociale opstelling ten aanzien van anderen bijbrengen. Respect en waardering voor elkaar in de omgang kunnen we als school niet alleen bewerkstelligen. We onderhouden daarom graag contacten met ouders.

Door met elkaar te communiceren, kunnen we elkaar informeren en de jongeren waarvoor we samen verantwoordelijkheid dragen, helpen en bijsturen. Ouders kunnen ook actief deelnemen aan het schoolleven, bijvoorbeeld door gastlessen te verzorgen, te assisteren bij allerhande (culturele) activiteiten of deel te nemen aan klassenoudervergaderingen. Het werk dat ouders belangeloos verzetten in de mediatheek is onmisbaar.

Nieuw e-mail systeem

Omdat de mail client niet meer voldeed aan de eisen van deze tijd,

Foto’s Café Chantant

Café Chantant was dit jaar weer een succes.

Vossius-lezing – gaat niet door

De twaalfde Vossius-lezing die op 2 april gepland stond gaat niet door.

De Oudervereniging

De Oudervereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen van Vossius-leerlingen en hun ouders/verzorgers.

Magister voor ouders – WebPortal

U kunt in de Magister database veel informatie zien.

Studiekeuzehulp

Hier vind je gemakkelijk een open dag van het hoger onderwijs.

Huiswerktips

De overstap naar de middelbare school is voor veel van onze leerlingen een grote overgang. […]

Verlof en aanwezigheid

Is uw zoon/dochter ziek dan meldt u dit vóór 08.30 uur. Dit kan telefonisch of […]

Ouderavond

Gedurende het schooljaar worden er verschillende informatieavonden voor ouders georganiseerd. Zo zijn er de mentorouderavonden […]

Aloopex

Het Aloopex krantje is een muurkrant: eenvoud die nieuwtjes, columns en pennenstrijd mogelijk maakt.

Keuzeboekje profielen

Keuzeboekje voor leerlingen met informatie over de verschillende profielen.