Login with VossiusGoogle

Ouders

Goede contacten met ouders vinden we heel belangrijk. Zij zijn het immers die hun kinderen ondersteunen in hun ontwikkeling en hen een sociale opstelling ten aanzien van anderen bijbrengen. Respect en waardering voor elkaar in de omgang kunnen we als school niet alleen bewerkstelligen. We onderhouden daarom graag contacten met ouders.

Door met elkaar te communiceren, kunnen we elkaar informeren en de jongeren waarvoor we samen verantwoordelijkheid dragen, helpen en bijsturen. Ouders kunnen ook actief deelnemen aan het schoolleven, bijvoorbeeld door gastlessen te verzorgen, te assisteren bij allerhande (culturele) activiteiten of deel te nemen aan klassenoudervergaderingen. Het werk dat ouders belangeloos verzetten in de mediatheek is onmisbaar.

Algemene Ledenvergadering Oudervereniging

Op maandag 12 november om 19.30 uur is er een Algemene Ledenvergadering van de Oudervereniging van […]

Magister voor ouders – WebPortal

U kunt in de Magister database veel informatie zien.

Studiekeuzehulp

Hier vind je gemakkelijk een open dag van het hoger onderwijs.

Huiswerktips

De overstap naar de middelbare school is voor veel van onze leerlingen een grote overgang. […]

Boekenfonds

Voor informatie over de schoolboeken kunt u  contact opnemen met het boekenfonds, te bereiken via […]

MR

Zoals op iedere school bestaat ook op het Vossius Gymnasium een Medezeggenschapsraad.

Verlof en aanwezigheid

Is uw zoon/dochter ziek dan meldt u dit vóór 08.30 uur. Dit kan telefonisch of […]

De Oudervereniging

De Oudervereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen van ouders/verzorgers van Vossius-leerlingen.  

Ouderavond

Gedurende het schooljaar worden er verschillende informatieavonden voor ouders georganiseerd. Zo zijn er de mentorouderavonden […]

Aloopex

Het Aloopex krantje is een muurkrant: eenvoud die nieuwtjes, columns en pennenstrijd mogelijk maakt.

Keuzeboekje profielen

Keuzeboekje voor leerlingen met informatie over de verschillende profielen.