Login with VossiusGoogle

Ouders

Goede contacten met ouders vinden we heel belangrijk. Zij zijn het immers die hun kinderen ondersteunen in hun ontwikkeling en hen een sociale opstelling ten aanzien van anderen bijbrengen. Respect en waardering voor elkaar in de omgang kunnen we als school niet alleen bewerkstelligen. We onderhouden daarom graag contacten met ouders.

Door met elkaar te communiceren, kunnen we elkaar informeren en de jongeren waarvoor we samen verantwoordelijkheid dragen, helpen en bijsturen. Ouders kunnen ook actief deelnemen aan het schoolleven, bijvoorbeeld door gastlessen te verzorgen, te assisteren bij allerhande (culturele) activiteiten of deel te nemen aan klassenoudervergaderingen. Het werk dat ouders belangeloos verzetten in de mediatheek is onmisbaar.