Login with VossiusGoogle

Hebben jullie ook leerlingen die eersteklassers helpen?

Ja, die heten juniorbegeleiders. Ze zitten in de vierde klas en ze helpen je bij de mentorles, ze zijn bij een klassenavond of bij de onderbouwfeesten. Je kunt ze ook vragen stellen over dingen die met school te maken hebben. De juniorbegeleiders kunnen je ook helpen als je moeite hebt met een bepaald vak.