Terug naar nieuws overzicht

Profielwerkstukken

28 februari 2019

Een druilerige kille middag en een volle warme aula vormden het decor van een bloedstollende finale van de profielwerkstukkenwedstrijd. Zeven paren streden tegen elkaar met fantastische voordrachten waarin ze hun werkstukken verdedigden. Drie paren deden dat het beste, zowel in woord als in beeld: Zina vertelde met verve over de aandoening Anorexia Nervosa. Floris en Berend brachten met treffende, fraaie beelden een abstract onderwerp tot leven. Het dilemma ‘Lucht in de Formule 1’ werd op die manier voor iedereen begrijpelijk. De uiteindelijke winnaars Francesca en Mila vroegen de zaal hun ogen te sluiten, om iedereen laten ervaren wat niet kunnen zien inhoudt. In hun profielwerkstuk, met als titel ‘Zicht op het onzichtbare’, proberen zij met behulp van ervaringsdeskundigen de belevingswereld van een slechtziende op te roepen. De overige paren, die geen ereplaats kregen, verdienen zeker een eervolle vermelding: Jesse  en Bart, Linda en Iris, Maya en Rifka, Lisanne en Bram.