Proefwerken en examens

Op deze overzichtspagina vind je alle roosters voor proefwerken, SE’s en examens. Vanaf het schooljaar 2021-2022 zijn we afgestapt van het gebruik van de examenboeken. Vanaf heden zijn de verschillende onderdelen apart in de documenten te raadplegen. Belangrijke data zijn ook te vinden in de jaaragenda.

 


2023 – 2024

Toetsweken & SE-weken

 

Examens 2023-2024

Rooster SE: Zie toetsweken hierboven

Rooster CSE: NNB

          Vossius Gymnasium examenreglement 2023-2024

Formulier absentie schoolexamen

PTA: klas 6  klas 5  Klas 4

Mondelinge Examens (Nederlands, Engels, Frans en Duits) 2022-2023

Het rooster zal niet voor januari 2023 en uiterlijk twee weken voor aanvang van de 2e schoolexamenperiode bekend worden gemaakt.