Verlof en aanwezigheid

Verlof en aanwezigheid

Is uw zoon/dochter ziek dan meldt u dit vóór 08.30 uur. Dit kan telefonisch of via de e-mail absentie@vossius.nl. Leerlingen boven de 18 mogen dit zelf doen, nadat de school schriftelijke toestemming van de ouders heeft gekregen. In alle gevallen schrijven de ouders direct na afloop van de ziekte een brief (schriftelijk of per mail) om dit te bevestigen.

Bij schoolexamens en centrale examens moet de ziekte persoonlijk gemeld worden aan de rector, de heer J. van Muilekom.

Doktersafspraak
Probeer doktersafspraken buiten schooltijd te maken. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan meldt u de afspraak minimaal een dag tevoren schriftelijk of per e-mail bij de absentenadministratie. Raadpleeg altijd het proefwerkrooster op de website voor het maken van uw afspraken.

Te laat
Als uw kind te laat gaat komen vanwege een plotselinge gerechtvaardigde reden, dan belt u de school om dat aan te kondigen, zodat uw kind zich de volgende dag niet eerder hoeft te melden.

Verlof
Kinderen moeten elke schooldag naar school. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om terughoudend te zijn in het aanvragen van verlof.

Als u als ouder voor één dag toestemming voor verlof wilt aanvragen, kan dit via de leerjaarcoördinator. U dient minimaal (spoedgevallen daargelaten) een week van te voren een ingevuld verlofformulier (hier) in te leveren en goed te laten keuren door de leerjaarcoördinator.

Toestemming voor verlof voor uw kind voor meerdere dagen kunt u aanvragen bij de betreffende conrector. Ook hiervoor dient u minimaal een week van te voren een ingevuld verlofformulier in te leveren.

Wij mogen geen verlof verlenen aansluitend aan vakanties (luxe-verzuim), tenzij daar een goede reden voor is.  Zie ook www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/leerplicht.

Ouders hebben inzage in het verzuim van hun zoon/dochter met hun inloggegevens van Magister.

U kunt hier het verzuimprotocol inzien.