Terug naar nieuws overzicht

Ouderavond

6 maart 2017

Gedurende het schooljaar worden er verschillende informatieavonden voor ouders georganiseerd. Zo zijn er de mentorouderavonden voor de verschillende jaarlagen waar u kennis maakt met de mentor van de klas en waar u de prestaties van uw kind(eren) kunt bespreken. Op twee momenten in het schooljaar staat er een vakdocentenouderavond gepland. Om een gesprek met één of meerdere docenten aan te vragen tekent u in via MAGISTER. Mocht u uw wachtwoord zijn vergeten, dan kunt u hier een nieuwe aanvragen. Op een ander moment in het jaar kunt u een gesprek met de mentor aanvragen. De oudervereniging organiseert eenmaal per jaar een avond waarbij een deel gewijd is aan de statutair huishoudelijke verplichting en het andere aan een gekozen thema. Over het onderwerp van de avond wordt u tijdig ingelicht door het bestuur. Let op: alle informatie en uitnodigingen worden per e-mail aan de ouders verstuurd, daarom is het belangrijk om deze mailgegevens up-to-date te houden. Geef wijzigingen s.v.p. door via vossius@vossius.nl