Wereldcultuur

Wereldcultuur

In het 4e en 5e jaar kunnen leerlingen het nieuwe vak Wereldcultuur volgen. Het is een interdisciplinair vak dat erop gericht is om de leerlingen kennis te laten maken met verschillende (met name niet-westerse) culturen.

Programma

Leerlingen bezoeken exposities, analyseren literatuur, film, fotografie en beeldende kunst en volgen colleges aan de Universiteit van Leiden. Ze doen onderzoek naar de representatie van mensen en culturen in beeld en taal. Ook de invloed van andere culturen op de eigen identiteit staat centraal.

De bijeenkomsten vinden plaats in het museum, de bioscoop, de universiteit of op school en worden begeleid door gastdocenten, professionals en de ontwikkelaars van het vak Rivka Worms en Jacqueline Hofte.

Praktische gegevens

Er is plaats voor maximaal 20 leerlingen. De lessen vinden eens per twee weken plaats en worden zoveel mogelijk op vrijdag tussen 15.00-17.00 uur geprogrammeerd. Het vak loopt van januari tot november 2022