Terug naar nieuws overzicht

Lorentz-festival

17 april 2018

Het Lorentz-festival op het Vossius voor alle vijfdeklassers was een groot succes!
De secties geschiedenis en natuurkunde hebben er gezamenlijk voor gezorgd dat alle vijfdeklassers de grote wetenschapper goed hebben leren kennen. Er was een excursie naar het Teylers Museum en ter afsluiting van het project een groot gala met een lezing, presentaties en een swingende band.