MR

MR

Zoals op iedere school bestaat ook op het Vossius Gymnasium een Medezeggenschapsraad. Deze MR komt gemiddeld eenmaal per twee maanden bijeen om over algemene schoolzaken te overleggen. Zo kunnen de samenstelling van de boekenlijst, benoemingen van personeelsleden, de schoolbegroting en beleid ten aanzien van alcohol en drugs in de vergadering ter sprake komen.

De Medezeggenschapsraad bestaat uit zes personeelsleden, drie leerlingen en drie ouders.

Vertegenwoordigers personeel: dhr. K. Bigiman (voorzitter), mw. K. Bos (secretaris), mw. L. Lonissen, mw. I. Naime, dhr. R. Rink en dhr. O. Koster (afgevaardigde GMR).

Vertegenwoordigers leerlingen: Shulamit, jaar 6, Imane, jaar 5 en Kaat, jaar 4.

Vertegenwoordigers ouders: mw. C. Boon, mw. M. Sandee en dhr C. van Megen (vice-voorzitter/afgevaardigde GMR).