Login with VossiusGoogle

Roosters, proefwerken en examens

Roosters, proefwerken en examens

 


Proefwerkroosters

Klik op    bij elk onderdeel om het relevante document te tonen.

   Jaarproefwerkrooster                                Proefwerkrooster semester 1            Proefwerkrooster semester 2

   Indeling eindproefwerken                       Lokaalindeling onderbouw               Lokaalindeling bovenbouw

Opmerking: De lokaalindeling is onder voorbehoud. Een eventuele wijziging zal op school in de hal en/of op de monitor worden doorgegeven.


Mondelinge Examens (Nederlands, Engels, Frans en Duits)

Klik op    bij elk onderdeel om het relevante document te tonen.

   Rooster mondelingen                               Rooster lokaalindeling (wordt later bekendgemaakt)


Examenboeken

Klik op    bij elk onderdeel om het relevante document te tonen.

Schooljaar 2019-2020

   Examenboek klas 6                            Examenboek klas 5                            Examenboek klas 4

 

Schooljaar 2018-2019

   Examenboek klas 6                            Examenboek klas 5                            Examenboek klas 4


Schooljaar 2017-2018

   Examenboek klas 6                            Examenboek klas 5                            Examenboek klas 4


Rooster herkansingen schoolexamens

Klas 6
De herkansingen van de schoolexamens en inhaal-SE’s worden afgenomen op dinsdag 9 april 2019 t/m woensdag 10 april 2019 in de aula.
Op alle dagen beginnen we om 9.00 uur. Zorg ervoor dat je ruim van te voren aanwezig bent.

Rooster herkansingen klas 6
Dag: dinsdag 9 april
Tijd: 9.00 uur
Locatie: Frans Otten Stadion
Vakken Klas 6: worden later bekend gemaakt

Dag: woensdag 10 april
Tijd: 9.00 uur
Locatie: Frans Otten Stadion
Vakken Klas 6: worden later bekend gemaakt

 

Klas 4
Alle herkansingen van schoolexamens en inhaal-SE’s worden afgenomen op maandag 8 juli 2019 en/of dinsdag 9 juli 2019 in de aula.
Op beide dagen beginnen we om 9.00 uur. Zorg ervoor dat je ruim van te voren aanwezig bent.

Let op de volgende passage uit het examenreglement:
Bij geen enkel (toets)onderdeel van het school- en centraal examen is het in bezit zijn van een mobiele telefoon of ander elektronisch (communicatie-) apparaat toegestaan. Elektronische apparaten, jassen en tassen mogen niet meegenomen worden in de examenzalen.


Voor je lesrooster en eventuele wijzigingen kun je Untis raadplegen.