Terug naar nieuws overzicht

Lale Gül op het Vossius

22 april 2022

Dinsdag 19 april kwam schrijfster Lale Gül op het Vossius spreken. Gül verwierf in één klap grote bekendheid met haar autobiografische debuutroman Ik Ga Leven (2021), waarin zij afstand neemt van het streng-islamitische milieu waarin zij is opgegroeid. Onder grote belangstelling van leerlingen en docenten, heeft zij in de aula van de school voorgelezen uit eigen werk en uitgebreid vragen beantwoord uit het publiek. Na afloop signeerde zij haar boek voor wie dat wilde.   Lees hieronder het verslag van Kelebek uit klas 4:
Lale Gül op het Vossius Samen met een groot aantal Vossianen zaten we in de aula met smart te wachten op dé schrijfster van dit moment, Lale Gül. Terwijl er steeds meer leerlingen de zaal binnen stroomden werd er door een jonge leerling live piano muziek gespeeld, perfect voor deze bijzondere gelegenheid. En dan is het tijd, de door Elsevier Weekblad verkozen Nederlander van het Jaar, Lale Gül, komt binnen. Ze las eerst haar essay over Multatuli en haar liefde voor hem voor, daarna konden de leerlingen (en leraren Nederlands) vragen stellen. Met een treffende quote van Multatuli leidt zij haar haar essay in. Voor Gül is hij een inspiratiebron; hij heeft dezelfde boodschap voor de mens, was een moderne denker in zijn tijd, hij brak met heersende normen en hij streed voor de rechten van de mens. Ze vertelde dat hij behalve in Ik ga leven, ook in haar tweede boek een grote inspiratiebron zal zijn. Hierna konden de vragen beginnen, en die waren niet terughoudend. Hoe is bijvoorbeeld nu haar relatie met geloof in het algemeen? Ze is op dit moment vooral teleurgesteld in het geloof. Ze vindt het onzin om ‘haar tijd er mee te verdoen’. Gül is nu een atheïst. Ze zag tegelijk mooie kanten van het geloof, zoals de intentie om goed te zijn en de hoop die het mensen geeft. Ze kon het ook altijd waarderen, totdat ze een puber werd en tegen allemaal regels opliep die haar tegenhielden om de vrouw te worden die ze wilde zijn. Wat was uiteindelijk de druppel om uit huis te gaan? Gül had er niet op gerekend dat ze, na ze haar boek uitgebracht had, in zo een korte tijd bekend zou worden. Ze is impulsief en had dus niet echt een plan B klaarliggen. “Als je daar (de consequenties) te veel over nadenkt kan je niet zo onverbiddelijk schrijven”, aldus Gül. Haar ouders daarentegen werden steeds heftiger en gingen haar op een gegeven moment thuis opsluiten. Nadat Geert Wilders haar had geprezen op televisie was het voor haar omgeving de druppel, als hij je prijst zit je wel echt ‘fout’. Ze kon niet meer naar de supermarkt en uiteindelijk sloten haar ouders haar op, toen is ze ontsnapt zonder iets mee te nemen en heeft ze de burgemeester midden in de nacht gebeld om te vragen om hulp. Ze hoeft geen contact meer met haar ouders als ze niet kan zijn wie ze wil zijn, ze heeft nu mensen om zich heen die haar wel accepteren en waar ze zich fijn bij voelt. Dat is ook wat ze als advies aan ons gaf op het einde van de ochtend: “Kies altijd voor jezelf en wat jou gelukkig maakt, want dat geeft je ultieme vrijheid. Kies voor een veilige omgeving met mensen waar je van houdt en verander nooit voor iemand anders. Laat je niet door onzekerheden stoppen, dan ga je niet de richting op waar je wilt zijn”. Het was een interessante en leuke bijeenkomst. Mede doordat het zo’n controversieel boek betreft, was het fijn om er vragen over te stellen. Er was een goede sfeer en de leerlingen waren erg betrokken. Ook onze leraren Nederlands stelden interessante vragen en maakten rake opmerkingen. Er werd nog door een nieuwsgierige leerling gevraagd of zij nu haar eigen geloof wilde opstarten net als Grunberg, maar daarop vertelde ze dat ze daar geen ambities voor heeft. Lale Gül is een eigenwijze dame met een bijzonder verhaal en het was voor alle leerlingen een indrukwekkende ochtend.