Terug naar nieuws overzicht

De Bond

6 maart 2017

'De Gymnasiasten Bond Vossius', kortweg de Bond geheten, organiseert een groot aantal activiteiten voor de andere leerlingen: Het eerste en tweede klassentoernooi, schoolfeesten, de sinterklaasviering, het kerstbal, de culturele week en het paastoernooi. Alle leerlingen van het Vossius Gymnasium zijn lid van deze leerlingenvereniging. Uit de vijfde klassen wordt er aan het begin van elk schooljaar een bestuur van de Bond gekozen. Het bestuur bestaat uit een praeses (voorzitter), een abactis (secretaris), een quaestor (penningmeester) en twee assessoren voor culturele en sportieve zaken. De huidige bestuursleden zijn: Zina Teunissen Ammy Kamphuisen Boris Valk Pleun Rijnveld Mansoure Andji Max Vos E-mail: De Bond