Terug naar nieuws overzicht

Beleid op gebruik van middelen

13 juni 2017

Alcohol- en drugsbeleid excursies en activiteiten Vossius Gymnasium Het is leerlingen verboden tijdens schoolactiviteiten en excursies alcohol of drugs bij zich te hebben dan wel te gebruiken. Ook mogen leerlingen geen onverantwoordelijk of gevaarlijk gedrag vertonen. In geval van overtreding van deze regels krijgen leerlingen van hun begeleiders een waarschuwing en kunnen sancties volgen als huisarrest ter plekke en uitsluiting van delen van de reis. Leerlingen die voorafgaand aan de reis of tijdens de reis expliciet gewaarschuwd zijn door de leerjaarcoördinator dan wel de reisbegeleiding en de regels opnieuw overtreden, kunnen door de reisbegeleiding in overleg met de rector op kosten van de ouders naar huis worden gestuurd. Hetzelfde geldt voor leerlingen die zeer ernstige overtredingen begaan. De schoolleiding kan na afloop van de reis leerlingen die een waarschuwing hebben gekregen dan wel zijn weggezonden een of meer schoolfeesten ontzeggen dan wel verbieden zich verkiesbaar te stellen voor het bestuur van De Bond. NB Het klooster in Rome hanteert de huisregel dat ingeval er op een kamer alcohol wordt aangetroffen, de gehele kamer verantwoordelijk wordt gehouden.