Terug naar nieuws overzicht

Begeleiding

17 december 2020

Begeleiding in de eerste klas Iedere eerste klas heeft een mentor. Dat is een docent die je lesgeeft in een bepaald vak, maar die ook iedere week in een aparte studieles aandacht heeft voor de hele klas en voor jou persoonlijk. Hij of zij voert gesprekken met jou, over hoe het met je gaat, of je hulp nodig hebt, enzovoorts. Ook de juniorbegeleiders (JB-ers), dat zijn leerlingen uit de vierde klas, zijn er om je te helpen. Zij hebben daarvoor een speciale training gevolgd. Je kunt ze van alles vragen over de school, zij zijn tenslotte de echte deskundigen! Zij geven je ook soms studieles: hoe je het beste je werk kunt plannen en hoe je oefent voor toetsen. Zijn er ernstige problemen, dan kun je terecht bij de vertrouwenspersonen of de zorgcoördinator. Zij kunnen je helpen door gesprekken met je te voeren, maar het kan ook zijn dat je deelneemt aan bijvoorbeeld een faalangsttraining. De afdelingsleider, de mentoren en de juniorbegeleiders zijn in het eerste jaar samen verantwoordelijk voor een goede begeleiding. Verder is er nog veel meer kennis in huis op het gebied van begeleiding, zoals: de pestcoördinator, remedial teacher, schoolarts, de begeleider passend onderwijs en de ouder- en kindadviseur. Bij het leren kan je soms wat meer begeleiding nodig hebben. Het Vossius biedt hier verschillende opties aan. Bijvoorbeeld: studiebegeleiding, hulplessen, huiswerkklas, bijlessen, individuele coaching, vaardighedencursussen enz. Meer informatie vind u in het hoofdstuk begeleiding van de schoolgids. In dit filmpje wordt uitleg gegeven over de begeleiding en het zorgcoördinaat.