Taal en gymnasium zijn verbonden begrippen. We streven naar beheersing van taal op het hoogst haalbare niveau en vragen van de leerlingen om steeds hun grenzen te verleggen: "Sine labore nihil". Voor de moderne vreemde talen zijn Europese standaarden vastgesteld. Wij willen onze leerlingen de uitdaging en de gelegenheid geven om hun talenkennis op een hoog peil te brengen en internationale certificaten te behalen. De talenkennis wordt vergroot door de passieve en actieve vaardigheden te oefenen en te versterken met inslijten van woordenschat, spreek-, luister-, schrijf- en leesvaardigheid oefenen en in praktijk brengen op school en in het buitenland. Leerlingen kunnen in de eerste klas kiezen voor de FCE (First Certificate in English). Toelating vindt plaats op basis van een toets en beschikbaarheid. Deze leerlingen werken in de lessen toe naar het behalen van het internationaal certificaat FCE in het derde leerjaar. Aan het einde van de derde klas kunnen leerlingen besluiten mee te doen aan de instaptoets CAE (Certificate in Advanced English). Leerlingen die in de FCE klas hebben gezeten, kunnen zonder deze toets instromen. De deelnemers doen aan het einde van het vijfde jaar examen om het CAE af te ronden. In de zesde klas worden voor die leerlingen die dat wensen twee uur ter voorbereiding op het CPE (Certificate of Proficiency in English) aangeboden. Deze leerlingen kunnen aan het einde van dat jaar hun CPE behalen. In het vierde en vijfde leerjaar kunnen leerlingen ook kiezen voor het halen van een internationaal erkend certificaat voor Duits (Goethe) en Frans (Delf). Deze certificaten kunnen op verschillende niveaus behaald worden. Er wordt in de reguliere lessen en in de extra lessen Goethe en Delf op het hoogste niveau les gegeven tot aan het eindexamen in deze twee talen; het doel is om deze talen in alle opzichten uitstekend te leren beheersen. Dit, vanwege het allerwege erkende grote belang dat een beheersing van moderne vreemde talen voor Nederlanders heeft. Wie op het Vossius Duits en Frans leert beheerst niet alleen die talen, maar is ook helemaal thuis in de Duitse en Franse culturen - die allebei onze eigen Nederlandse cultuur zo enorm beïnvloed hebben. We moeten natuurlijk niet vergeten dat een hoog niveau van een vreemde taal alleen maar mogelijk is met een uitstekende kennis van de moedertaal. Wij besteden bij Nederlands veel aandacht aan grammatica, aangezien je met een goed grammaticaal gevoel welke taal dan ook sneller oppikt. Goed zou zijn als benadrukt wordt dat je in die twee talen op het hoogste niveau les krijgt tot aan het eindexamen; dat je daardoor die twee talen in alle opzichten zeer goed zult leren beheersen, én dat het volgen van die vakken op school wordt aangemoedigd. Dit, vanwege het allerwege erkende grote belang dat een puike beheersing van die twee talen voor Nederlanders heeft, en dat daarnaast ook voor deze twee talen internationale cerificaten kunnen worden behaald. Wie op het Vossius Duits en Frans leert beheerst niet alleen die talen maar is ook helemaal thuis in de Duitse en Franse culturen - die allebei onze eigen Nederlandse cultuur zo enorm beïnvloed hebben.