VOLOP VOSSIUS

Schoolgids 2016-2017

Tijdgeest en Traditie

Het Vossius Gymnasium houdt met zijn leer- en leefklimaat een lange traditie in stand. Al 90 jaar wordt hier niet alleen veel en op hoog niveau geleerd, maar is er ook volop ruimte voor sport, theater, muziek, feesten etc. Leerlingen kunnen zich bij ons zowel breed ontwikkelen als hun talenten ontdekken en ontplooien. Zo hebben we een speciaal programma voor meergetalenteerden in de onderbouw. In de bovenbouw bieden we onder meer een Honourstraject aan, deelname aan diverse bèta- wedstrijden alsmede programma’s in samenwerking met de universiteiten in de omgeving. Verder bieden we leerlingen de gelegenheid onder schooltijd te werken aan internationaal erkende examens Engels, Frans en Duits. Leerlingen C&M en E&M krijgen de mogelijkheid te kiezen uit modules psychologie en rechten in een samenwerking met de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Leiden en kunnen proberen een plaatsje te bemachtigen binnen het extra programma Geo Future. In ’16-’17 wordt ook het programma Wereldcultuur ontwikkeld, vol film en literatuur uit alle delen van de wereld. In deze extra programma’s staat  de ontwikkeling van vaardigheden als communiceren en samenwerken centraal.

Over de eindexamenresultaten kunnen we kort zijn: die zijn al jaren prima.

TOEWIJDING

Nieuwsgierigheid en ambitie krijgen op het Vossius alle ruimte. Dat kan alleen in een veilig en stimulerend leerklimaat waarin docenten en leerlingen zich betrokken voelen bij elkaar en elkaar respecteren. Leerlingen zelf verantwoordelijkheid en vertrouwen geven draagt bij aan een dergelijk klimaat. Zo organiseren de leerlingen zelf de feesten en de sporttoernooien. Ook zijn leerlingen uit de hogere leerjaren actief betrokken bij de begeleiding van leerlingen uit de onderbouw. Wij hebben er begrip voor dat leerlingen soms meer ondersteuning nodig hebben om hun doel te bereiken. Als een leerling bij ons op school gekomen is, doen wij er alles aan om hem of haar hier te houden. Zo gaan we ook Magister gebruiken om de toetsstof van de jaren 1 en 2 te noteren.

EEN NIEUW VOSSIUSJAAR!

Ik verwacht dat ook dit 91e schooljaar een inspirerend jaar zal zijn. Leo Lucassen, hoogleraar migratiegeschiedenis, verzorgde in het voorjaar op unieke wijze de achtste Vossiuslezing en deze krijgt komend voorjaar uiteraard een vervolg. Verder weet ik zeker dat onze leerlingen van zich zullen laten horen met bijzondere profielwerkstukken, prijzen bij Olympiades, beurzen voor internationale programma's, etc.

En natuurlijk zetten wij samen met de andere gymnasia in de stad onze activiteiten voort waarmee wij  nieuwe maatschappelijke groepen voor onze school willen interesseren.

Bij al onze activiteiten hechten we grote waarde aan de betrokkenheid van de ouders van onze leerlingen en koesteren we de bijzondere band die wij hebben met onze oud-leerlingen. Zo zien we uit naar het Lustrum van November 2016, waarin ontmoeting en samen muziek maken centraal zullen staan.

Jan van Muilekom, rector

Schoolleiding
 
Schoolleiding 2016 - 2017