Nieuwsbrief november 2016Personele zaken
Docent Nederlands, de heer H. Sepers gaat van 1 december t/m 31 maart 2017 met bijzonder verlof. De heer F. Woolthuis zal zijn lessen overnemen.

Verbouwing
Op dit moment is de schoolleiding begonnen aan het traject om een keuze te maken voor het architectenbureau dat deze opdracht gaat uitvoeren. Binnenkort gaat het keuzeproces voor de installateur en constructeur van start.

Oudervereniging
Er hebben zich enige verschuivingen voorgedaan in de samenstelling van het bestuur van de Vossius oudervereniging. We willen de leden die afscheid hebben genomen heel hartelijk bedanken voor hun inzet.
De huidige samenstelling van het bestuur dit schooljaar is:
Mw L. van der Voort (voorzitter)
Mw F. Toot (secretaris)
Dhr E. Plakman (penningmeester)
Mw A. Hoogendijk (bestuurslid)
Mw. U. Matt van Andel (bestuurslid)
Dhr K. Scheepers (bestuurslid)
Dhr B. Stavrov (bestuurslid)
 
De bestuursleden zijn te bereiken via ouderverening@vossius.nl of individueel via hun mailadres (zie daarvoor http://www.vossius.nl/het-bestuur)
 
Op maandag 7 november vindt de Algemene Ledenvergadering van de Oudervereniging plaats. U bent vanaf 19:00 uur van harte welkom in de Vossius aula voor de ALV en aansluitend om 20:15 uur voor een lezing door Eveline Crone van de Universiteit Leiden.

Lustrum - 9 t/m 12 november
Dit jaar vieren we ons 90-jarig Lustrum en dat doen we natuurlijk graag samen met alle leerlingen en medewerkers en zij die dat ooit waren.
Leerlingen hebben zich opgegeven voor activiteiten zoals workshops binnen de school en/of een bezoek aan de Efteling of Snowplanet op woensdag en donderdag. Op woensdagavond is er een All Stars Café Chantant, met optredens van oud-leerlingen, georganiseerd in de Melkweg.
Een van de activiteiten is de inzamelingsactie voor het goede doel “de Nationale Stichting ter Bevordering van de Vrolijkheid”. Op vrijdagochtend wordt dat project afgesloten met een toneelstuk, discussie en overhandiging van een cheque aan deze stichting.
Op zaterdag is er een reünie op school. Vanaf 13:00 uur zijn oud-leerlingen en oud–medewerkers van harte uitgenodigd. Kijk voor meer info op: http://www.vossius.nl/lustrum.

 
Nederlandse Wiskunde Olympiade
De Nederlandse Wiskunde Olympiade (NWO) is een jaarlijkse wiskundewedstrijd voor leerlingen van havo en vwo. Alle leerlingen van klas 1 t/m 5 met belangstelling voor wiskunde kunnen meedoen aan de eerste ronde. Die wordt altijd in januari gehouden op alle deelnemende scholen. De speelse, maar uitdagende opgaven testen creativiteit en wiskundig inzicht.
 
Koen Looijmans heeft vorig schooljaar in klas 4 deelgenomen aan de NWO. Na de eerste twee rondes is Koen door zijn goede prestatie uitgenodigd om deel te nemen aan de finale. Deze finale vond 16 september jongstleden plaats. In totaal moesten de 130 finalisten in drie uur tijd vijf moeilijke opgaven oplossen; vaak moest er een sluitend bewijs gegeven worden voor een stelling. Wij zijn heel verheugd Koen te kunnen feliciteren met het behalen van de 22e plaats in zijn categorie "klas 5". Hierdoor is hij uitgenodigd voor het beloften programma.
 
Eind januari 2017 zullen weer de leerlingen uit klas 4 met wiskunde D in het pakket deelnemen aan de nieuwe eerste ronde, samen met een flink aantal enthousiaste routiniers uit klas 5. We hopen ook dan op een succesvolle uitslag. http://www.wiskundeolympiade.nl/

Medezeggenschap op het Vossius
Net als op andere scholen heeft het Vossius een medezeggenschapsraad.
De medezeggenschapsraad bestaat uit drie geledingen: personeel (PMR), ouders (OMR) en leerlingen (LMR). Er worden regelmatig verkiezingen gehouden en de huidige medezeggenschapsraad is nu als volgt samengesteld.
De raad komt gemiddeld eenmaal per maand bijeen om over algemene schoolzaken te overleggen. Zo kunnen de samenstelling van de boekenlijst, benoemingen van personeelsleden, de schoolbegroting en beleid ten aanzien van alcohol en drugs in de vergadering ter sprake komen.

Hoe is het om in de eerste klas van het Vossius te zitten?
Eind november gaan onze eersteklassers een bezoek brengen aan hun oude basisschool om iets te vertellen over hun eerste ervaringen.