Nieuwsbrief maart 2017

Personele zaken Op 13 maart komt docent Klassieke Talen Tim Gay terug van ouderschapsverlof om een deel van zijn lessen te geven. De heer Schneiders blijft lesgeven aan de overige klassen.

Aanpassing van het gebouw                                                      
Het voorlopig ontwerp is in een afrondende fase gekomen. Dat geldt ook voor allerlei onderzoeken die in het kader van de voorgenomen aanpassing van het gebouw gedaan moeten worden, zoals bodemonderzoek, onderzoek naar fundering, etc. Ook oriënteren we ons nog volop op alles wat te maken heeft met de benodigde vergunningen. We mikken vooralsnog op een informatiebijeenkomst rond half maart.


               Vossius-lezing
Op 27 maart zal Prof. Dr. Marli Huijer vanaf 20.00 uur (inloop 19.30 uur) in de aula van het Vossius Gymnasium te Amsterdam de Negende Vossius-lezing uitspreken.
Marli Huijer is opgeleid als filosoof en arts en is op dit moment bijzonder hoogleraar Publieksfilosofie aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit. Als eerste vrouwelijke Denker des Vaderlands thematiseert zij de publieke ruimte als een 'tussenruimte' en streeft zij ernaar om de stemmen van minder gehoorde groepen in die ruimte te laten klinken. Zij publiceerde de boeken Ritme, Discipline, Achterblijven, en met Martin van Rees Wij zijn allemaal migranten. Marli Huijer treedt regelmatig op in de media en beweegt zich steeds heen en weer tussen de publieksfilosofie en de academische filosofie. Op 27 maart staat het thema van haar boek Achterblijven centraal. Stuur een bericht aan vossius@vossius.nl voor het reserveren van een plaats.

 

Culturele week
Tijdens de culturele week staat de school bol van de activiteiten. Zo doet jaar 1 ’s ochtends het Ovidius-project om de middag sportend door te brengen. Jaar 2 doet een vakoverstijgend project voor aardrijkskunde en biologie, waarvoor ze ook een bezoek aan het Planetarium en het Tropenmuseum brengen, en ook zij doen ‘s middags sport. Jaar 3 doet een scheikunde-, natuurkunde- en biologie-project tijdens het ochtendprogramma. Jaar 4 doet het Vossius-parlement en jaar 5 volgt een programma met creatieve, sportieve en muzikale activiteiten in de school.
De 5e jaars die in De Bond zitten organiseren het veelbesproken sporttoernooi voor de onderbouw.
Er volgt nog een volledig programma met tijden en locaties.
Voor de leerlingen in jaar 6 staan die week hun mondelinge schoolexamens voor Nederlands en moderne vreemde talen ingeroosterd.
De week wordt afgesloten met het slotfeest.Foto’s en nieuws worden die week gepubliceerd op Facebook en de Vossius-website.


Profielwerkstukken-wedstrijd
Als u altijd alles had willen weten van Ostalgie, CRISP-CasG, exoplaneten of microcefali, had u zeker naar de profielwerkstukwedstrijd op het Vossius moeten gaan. Het zal menigeen in de zaal af en toe geduizeld hebben bij de formules die ons voorgetoverd werden om  aan te tonen dat het Latijn wiskundig gestructureerd was. Menig leerling had met verdeeld succes zelf experimenten opgezet om bepaalde theses te bewijzen en vertelde daar met enthousiasme over. Wij zagen toekomstige onderzoekers aan het werk en kunnen daar veel van verwachten.
 
De derde prijs werd gewonnen door Lucas Kuijl en Raphael Vellenga met hun werkstuk over de Mormonen, de tweede door Thijn Dollé en Gijs Beurskens (ook doorgestuurd voor de KNAW-prijs) die onderzoek hadden gedaan naar energie-opwekkende golven en de eerste prijs werd gedeeld door Juliette Hilhorst (Exoplaneten) en David Roos, die een profielwerkstuk (ook doorgestuurd voor de KNAW-prijs) schreef op de grens tussen filosofie en theater over de verschillende theateropvattingen van Nietzsche en Euripides. Ook het werkstuk van Laura Overdijk en Tim van Breemen wordt doorgestuurd voor de landelijke KNAW-prijs. 


Geslaagde eerste ronde van de Wiskunde Olympiade 2017
Eén van de doelen van de Nederlandse Wiskunde Olympiade is talenten opsporen en om het beste uit hen te halen. De speelse, maar uitdagende opgaven zijn qua opzet vergelijkbaar aan de opgaven van de Kangoeroewedstrijd, maar testen nog meer de creativiteit en het wiskundig inzicht. De opdrachten en meer informatie zijn te vinden op de site http://wiskundeolympiade.nl/
Succesvolle editie
Dit schooljaar is opnieuw succesvol voor onze Vossius leerlingen. Het recordaantal van afgelopen jaar hebben we net niet gehaald, maar toch zijn er zes leerlingen doorgedrongen tot de tweede ronde.
De volgende leerlingen zijn door naar de tweede ronde: Gidon Peeper (klas 4 met 18 punten), Jimme van der Leij (klas 5, ook vorig jaar door, nu met 20 punten), Sacha Buijs (klas 4 met 22 punten), Koen Meijer en Thijs Wicherink (klas 4, beiden met 24 punten) en als beste dit jaar is ook Amy Wanders uit klas 5 dit jaar weer door naar de 2e ronde; deze keer met het hoogste aantal punten van 25. We feliciteren alle deelnemers en wensen degenen die door zijn naar de 2e ronde veel succes en plezier toe op 17 maart!

Startbewijzen voor Dam tot Damloop 2017
voor Vossius-leerlingen, hun ouders, medewerkers en andere belangstellenden.
Op zondag 17 september 2017 vindt de 45e editie van de Damloop plaats, een loop van 10 Engelse mijl (16 km) van Amsterdam naar Zaandam.
Op zaterdagavond 16 september is de loop van 5 Engelse mijl (8 km).
 
Maak onderwijs mogelijk voor kinderen in de Filippijnen en ren de Damloop voor Stichting Anak Filippijnen. Stichting Anak Filippijnen is een initiatief van aardrijkskundedocent Jeannine Laurens. laurens@vossius.nl De stichting zet zich in voor kansarme kinderen uit Filippijnse sloppenwijken door het verstrekken van studiebeurzen. Zie www.anak.nl.
Startbewijzen voor de 10 en 5 Engelse mijl zijn nu al verkrijgbaar via www.anak.nl/dam-tot-damloop-2017/. Ouders, medewerkers en leerlingen worden van harte uitgenodigd om mee te doen. De 5 mijl loop is vanaf 14 jaar en de 10 mijl loop is vanaf 16 jaar.