Nieuwsbrief februari 2017
Pre-University Classes
Ook dit jaar is weer een aantal van onze leerlingen geselecteerd voor deelname aan de Pre-University Classes (voorheen: LAPP-Top-programma’s) van de Universiteit Leiden. De programma’s bieden gemotiveerde en getalenteerde leerlingen de kans om te gaan kijken in de wereld van de wetenschap. Maar liefst 18 vakgroepen van de Universiteit Leiden organiseren voor deze leerlingen een speciaal programma van (meestal) 8 dagdelen; de programma’s vinden plaats tussen januari en april 2017. De programma’s mogen ieder jaar weer op grote belangstelling rekenen. Het gevolg is dat een deel van de kandidaten teleurgesteld moet worden. Ook enkele van onze leerlingen zijn op die manier teleurgesteld; maar er zijn er ook 6 wel toegelaten tot het programma van hun keuze
 
Het gaat om de volgende programma’s en leerlingen:
Psychologie (“Bijna iedereen is wel eens blij ... of bang ... of boos”): Maite Hes (klas 6A)
Rechtsgeleerdheid (“Spelregels voor nieuwe technologieën”): Floor van den Brink (klas 5B); Shinouk Ettema (klas 6A); Juul Fagel (klas 6E)
Sterrenkunde (“Ontdekkingsreis door het heelal”): Zoë Mes (klas 5A); Bastiaan Mozes (klas 5D)
 
Bent u nieuwsgierig naar een uitgebreidere beschrijving van de inhoud van de programma’s? Kijk dan op de website: http://onderwijs.leidenuniv.nl/honoursacademy/preuniversityclasses/over/voor-wetenschappers-in-de-dop.html.
 


Inzage ouders in Magister bij leerlingen >18 jaar
N.a.v. aanpassingen in wet- en regelgeving rondom privacy is er in Magister een aanpassing doorgevoerd in het inzagerecht van ouders, wanneer hun kind ouder is dan 18 jaar. Alleen de leerling zelf kan nu nog aangeven of de ouders inzage hebben in Magister. Dat doet hij/zij via ‘Mijn instellingen’. De leerlingadministratie kan dit gegeven dus niet meer bewerken in Magister.
De checkbox waarmee het inzagerecht geregeld wordt, wordt zowel voor leerlingen als voor de schooladministratie pas zichtbaar op de dag dat de leerling 18 jaar wordt. De toegang voor ouders wordt op deze dag automatisch geblokkeerd.
 

Aanmeldingen leerling groep 8 voor het schooljaar 2017-2018
Na gezellig drukke open dagen kunnen basisschoolleerlingen zich v.a. 27 februari t/m 10 maart zich komen aanmelden. Iedere werkdag van 14:00 – 17:00 worden ze samen met (een van) hun ouders verwelkomd en aangemeld.
We kijken met trots terug op de open dagen: trots op alle leerlingen die enthousiast hebben meegeholpen en trots op de ouders en medewerkers voor hun betrokken inzet.
 

Profielwerkstuk wedstrijd
Op 14 februari zullen de genomineerden hun PWS presenteren. Ouders en andere belangstellenden zijn van harte welkom om deze memorabele avond bij te wonen.

 
Studiedag
Tijdens de studiedag op 17 februari staan de technologische ontwikkelingen in het onderwijs centraal.