Nieuwsbrief april

april 2017

Personele zaken 
Per 1 augustus ontstaan er twee vacatures. Mevrouw Tiersma (muziek) gaat met pensioen en mevrouw Tas (Nederlands) wil haar uren verminderen. Geïnteresseerden in een van de functies wordt gevraagd uiterlijk 2 april een reactie te sturen naar sollicitatie@vossius.nl. Voor de uitgebreidere omschrijving van de vacatures verwijzen we graag naar http://www.vossius.nl/vacatures

Lenteschool
In een eerdere nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat wij op het Vossius een Lenteschool willen aanbieden om bepaalde leerlingen extra ondersteuning te bieden bij het verbeteren van de schoolresultaten om hen een kans te bieden alsnog over te kunnen gaan naar de volgende klas. Wij hebben een subsidieaanvraag gedaan voor 30 leerlingen bij het ministerie van OCW en deze is toegekend. Dat is heuglijk nieuws.
De mogelijkheid tot deelname aan de Lenteschool is aangeboden aan leerlingen van de tweede tot en met vijfde klas die op basis van hun actuele  cijferbeeld niet zouden overgaan. De redelijke verwachting is wel dat ze met extra inzet in staat zullen zijn de huidige cijfers zodanig te verbeteren dat de kansen op overgaan naar de volgende klas aanzienlijk groeien.
Vragen omtrent de Lenteschool kunt u stellen aan Sita Remesar, remesar@vossius.nl

Aanpassing aan het gebouw
In de vorige Nieuwsbrieven informeerden wij u over van de voorgenomen aanpassingen aan ons schoolgebouw: twee nieuwe gymzalen onder de binnenplaats, verplaatsing van de kantine naar de huidige beneden gymzaal, een serre op de binnenplaats, een inpandige lift ter hoogte van de huidige conciërgeruimte, de installatie van luchtbehandeling in de leslokalen en meer ruimte voor fietsen in de kelder van de school .
De bouw van de twee nieuwe gymzalen zou de eerste fase zijn van de voorgenomen aanpassingen. Vanwege de werkzaamheden die bij de start nodig zijn, wilden we deze fase in de aankomende zomervakantie laten beginnen en in de zomervakantie daarop afronden. In de daarop volgende zomervakantie wilden we ook de zware werkzaamheden voor de vervolgfase plannen.
 
Inmiddels is een Voorlopig Ontwerp zo goed als klaar. We hebben de kostenberekeningen bijna af en willen de nodige vergunningen aanvragen. In dit kader hebben we in de week van 27 maart de buren van de school uitgenodigd voor een informatieavond met de architect en de constructeur.
Wanneer de vergunningaanvragen de deur uit zijn, zullen we ons buigen over de keuze voor de aannemer. Zodra wij beter zicht hebben op hoe de logistieke kwesties (zoals het parkeren van fietsen en veiligheid van de routes) aangepakt zullen worden, nodigen wij ook graag de ouders van onze leerlingen uit voor een informatiebijeenkomst. 

Loting en Matching - de Amsterdamse Kernprocedure
Tot 10 maart konden groep 8 leerlingen zich aanmelden voor een plek in onze 5 nieuwe eerste klassen. Op 5 april wordt het plaatsingsbesluit gepubliceerd door de OSVO en weten de leerlingen met welke school ze gematcht zijn.
https://www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/voortgezet-onderwijs/ 

Veiligheid om de school
De buurt rond het Vossius is een veilige omgeving waar we gelukkig niet vaak te maken hebben met criminaliteit en geweld. Toch is het goed om op je eigen veiligheid te blijven letten. Mocht er toch iets gebeuren, dan vragen wij ouders en leerlingen om op het moment zelf 112 te bellen en in ieder geval contact met de politie (0900-8844) op te nemen bij incidenten die te maken hebben met veiligheid. 

  
Bovenbouw toneel
Brief aan mijn vader is het toneelstuk van de bovenbouw. De voorstellingen zijn op 14 en 15 april aanvang 20:00 uur. De kaartjes kosten € 5,- en zijn op school te koop in de pauze en aan de deur.
 
Brief aan mijn Vader:
De Olympus.
De goden komen bij elkaar in een groot landhuis, ter ere van de verjaardag van de pater familias, Zeus.
Maar wat een feestelijke aangelegenheid had moeten worden, mondt uit in een confronterend diner.
 
Eeuwenoude, vastgeroeste patronen, innerlijke strijd en angst voor een tirannieke vader zorgen zelfs bij een ogenschijnlijk goddelijke familie voor onhoudbare spanningen.

 
Onder leiding van actrice en theatermaker Kyra Bououargane hebben de toneelspelers van de bovenbouw als theatercollectief gewerkt en hebben ze geleerd hoe je eigen fascinaties een motor kunnen zijn om zelf materiaal te schrijven en hoe je door in te zoemen op het persoonlijke, grote, universele verhalen kunt vertellen. 
Een even grandioos als troosteloos schouwspel over alles wat we zeggen, maar vooral over alles wat we elkaar niet kunnen zeggen.