Schoolexamens: herkansing en inhalen

 Bij vragen over herkansingen of het inhalen van een schoolexamen (PTA) dient de leerling z.s.m. contact op te nemen met de secretaris van het eindexamen, dhr. P. Heebels (heebels@vossius.nl).