Decaan

Maatschappelijke stage
In het begin van de vierde klas doet iedereen een stage: óf een beroepsoriënterende stage óf een maatschappelijke stage. Voor een maatschappelijke stage  kun je kijken op http://www.maatschappelijkestage.nl

Wijzigingen eisen vervolgopleidingen:

Websites en informatie voor leerlingen klas 6

Vooropleidingseisen HBO Oude Tweede Fase

Vooropleidingseisen HBO Vernieuwde Tweede Fase

Vooropleidingseisen WO Oude Tweede Fase

Vooropleidingseisen WO Vernieuwde Tweede Fase

Profielkeuze derde klas
In de derde klas moet de leerling een keuze maken uit vier zogenaamde 'profielen': Cultuur & Maatschappij, Economie & Maatschappij, Natuur & Gezondheid, Natuur & Techniek. Het profiel dat hij kiest bepaalt voor een belangrijk deel met welke vakken hij in de klassen 4, 5 en 6 verder gaat (zie de tabel voor de bovenbouw). Verder geeft de profielkeuze al enigszins aan wat hij na zijn eindexamen zal gaan doen.

Het gaat dus om een belangrijke keuze waarbij wij de leerling zo goed mogelijk willen begeleiden.

Wij doen dat door middel van studielessen, testen, docentadviezen en persoonlijke gesprekken van de leerling met de decaan. Het grootste deel van de studielessen in de derde klas staat in het teken van de profielkeuze. In één van de studielessen maken de leerlingen een interessetest die onder andere aangeeft in welke mate een profiel bij een leerling past. Een deel van de leerlingen maakt een zgn. 'exactheidtest ' waarbij de aanleg van een leerling voor de exacte vakken getest wordt. Naast de studielessen van de mentor krijgt elke klas ook een keer les van de decaan, die uitlegt hoe het programma in de klassen 4, 5 en 6 in elkaar zit en waarop gelet moet worden bij het maken van de keuze; de leerlingen krijgen van hem ook een boekje waarin precies staat wat dat programma nu eigenlijk inhoudt en wat de voorwaarden bij het kiezen zijn. Bij de decaan kunnen de leerlingen ook terecht voor alle informatie over studies en beroepen. In februari maken alle leerlingen een voorlopige profielkeuze. Vervolgens krijgen degenen die dat willen een persoonlijk gesprek met de decaan.

Het onderwerp van deze gesprekken is de (voorlopige) profielkeuze en alles wat daarmee samenhangt. De decaan vraagt verder aan de docenten advies over de mogelijkheden van de leerling in de verschillende vakken. De docenten zullen verder in de reguliere lessen aandacht besteden aan het programma van hun vak in de bovenbouw. Als dat nodig is (of als een leerling dat wil) volgt er nog een gesprek. In april maakt de leerling dan zijn definitieve keuze voor de volgende leerjaren. Het spreekt vanzelf dat de leerlingen in de loop van het jaar een aantal keren met hun ouders over de profielkeuze spreken. Om ook hen goed op de hoogte te brengen van alle mogelijkheden worden daarom twee ouderavonden georganiseerd die bijna helemaal over de profielen gaan.

Klik hier voor het Keuzeboekje 2016 - 2017