Begeleiding

Huiswerk
De beste tips vind u via deze link: Huiswerktips Voor Ouders 

Hulples
Een leerling die extra tijd nodig heeft voor een vak, lessen heeft gemist of problemen ondervindt door tweetaligheid, kan naar hulples. Deze lessen worden door docenten verzorgd en zijn er in de vakken klassieke talen, moderne vreemde talen en wiskunde. Aanmelding geschiedt door de mentor.

Bijles door bovenbouwers
Onze leerlingen kunnen ook bijles krijgen van bovenbouwers. De twee bijlescoördinatoren uit de zesde klas zullen ervoor zorgen dat leerlingen die bijles willen geven gekoppeld worden aan leerlingen die bijles nodig hebben. Alle geïnteresseerde leerlingen kunnen zich opgeven via bijles@vossius.nl.

Voor het krijgen van bijlessen wordt eenmalig € 10,50 inschrijfgeld gevraagd en verder zijn de kosten per les € 5,00.